ref #6539 Set tycho version to 1.0.0
authorPatrick Plitzner <p.plitzner@bgbm.org>
Fri, 24 Mar 2017 07:15:58 +0000 (08:15 +0100)
committerPatrick Plitzner <p.plitzner@bgbm.org>
Fri, 24 Mar 2017 07:15:58 +0000 (08:15 +0100)
commitb5d3576728cb4f8442b1a0715e96cc64c88f48c2
treef6efc6fa9a7460b8a312241925297d8026d93a43
parent414662b320eb39491c22f748d1ffb85aa5a3ae6a
ref #6539 Set tycho version to 1.0.0
pom.xml