Revert "Revert project versions to 3.8.0-SNAPSHOT"
authorAndreas Kohlbecker <a.kohlbecker@bgbm.org>
Thu, 10 Sep 2015 14:22:34 +0000 (16:22 +0200)
committerAndreas Kohlbecker <a.kohlbecker@bgbm.org>
Thu, 10 Sep 2015 14:22:34 +0000 (16:22 +0200)
commit69040a4b379fe6a55142c9736b44b4e07bb95935
treee5db3d1cc333e75b108393db8e0b16fe60f09b6e
parente8268306693f047beef36ce53524adc00946cf74
Revert "Revert project versions to 3.8.0-SNAPSHOT"

This reverts commit e8268306693f047beef36ce53524adc00946cf74.
14 files changed:
eu.etaxonomy.taxeditor.application/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.bulkeditor/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.cdmlib/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.editor/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.feature.platform/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.feature/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.help/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.molecular.lib/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.molecular/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.navigation/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.printpublisher/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor.store/pom.xml
eu.etaxonomy.taxeditor/pom.xml
pom.xml