Update cdmlib version to 3.6.3-SNAPSHOT
[taxeditor.git] / pom.xml
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index fe14b1771183c15d86bb651b8f33f7b2947f5f90..512e6c2984ec798e565434ca68344b7d049b0a9d 100644 (file)
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <properties>
     <java.codelevel>1.6</java.codelevel>
     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
-    <cdmlib.version>3.6.1-SNAPSHOT</cdmlib.version>
+    <cdmlib.version>3.6.3-SNAPSHOT</cdmlib.version>
     <!-- TODO can we use project.version ????? -->
     <tycho.version>0.22.0</tycho.version>
     <taxeditor.version>3.6.1-SNAPSHOT</taxeditor.version>