updating poms for 3.11.0-SNAPSHOT development
[taxeditor.git] / eu.etaxonomy.taxeditor.store / pom.xml
index 2053c6e10a1d46b3ad43e81f6ea9370f8496efbe..4ccb99e827b141494d7baac42cc9b23c4e2839da 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
   <parent>
        <groupId>eu.etaxonomy</groupId>
        <artifactId>taxeditor-parent</artifactId>
-       <version>3.10.0-SNAPSHOT</version>
+       <version>3.11.0-SNAPSHOT</version>
   </parent>
 
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>